[1] Vipers Kristiansand - Kobiety 35-18 Byasen - Kobiety [11] 2021-09-15 16:00

Stadium: Aquarama Kristiansand

Vipers Kristiansand - Kobiety Vipers Kristiansand - Kobiety   Byasen - Kobiety Byasen - Kobiety
35 Pts 18
41 41
Possession %
59 59

Pts

1 2 OT F
16 19 35
8 10 18

Events

 • 3' - 1st Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 5' - 2nd Goal - Byasen Women
 • 5' - 3rd Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 6' - 4th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 3 - Vipers Kristiansand Women
 • 9' - 5th Goal - Byasen Women
 • 9' - 6th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 10' - 7th Goal - Byasen Women
 • 13' - 8th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 5 - Vipers Kristiansand Women
 • 14' - 9th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 15' - 10th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 7 - Vipers Kristiansand Women
 • 16' - 11th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 17' - 12th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 19' - 13th Goal - Byasen Women
 • 19' - 14th Goal - Byasen Women
 • 20' - 15th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 10 - Vipers Kristiansand Women
 • 21' - 16th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 22' - 17th Goal - Byasen Women
 • 23' - 18th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 12 - Vipers Kristiansand Women
 • 24' - 19th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 24' - 20th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 25' - 21st Goal - Byasen Women
 • 27' - 22nd Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 15 - Vipers Kristiansand Women
 • 28' - 23rd Goal - Byasen Women
 • 29' - 24th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Score After First Half - 16-8
 • 31' - 25th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 32' - 26th Goal - Byasen Women
 • 33' - 27th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 35' - 28th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 3 - Vipers Kristiansand Women
 • 36' - 29th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 37' - 30th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 5 - Vipers Kristiansand Women
 • 38' - 31st Goal - Byasen Women
 • 39' - 32nd Goal - Byasen Women
 • 39' - 33rd Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 40' - 34th Goal - Byasen Women
 • 42' - 35th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 7 - Vipers Kristiansand Women
 • 42' - 36th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 43' - 37th Goal - Byasen Women
 • 43' - 38th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 45' - 39th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 10 - Vipers Kristiansand Women
 • 45' - 40th Goal - Byasen Women
 • 46' - 41st Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 48' - 42nd Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 12 - Vipers Kristiansand Women
 • 49' - 43rd Goal - Byasen Women
 • 50' - 44th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 51' - 45th Goal - Byasen Women
 • 52' - 46th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 52' - 47th Goal - Byasen Women
 • 54' - 48th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 15 - Vipers Kristiansand Women
 • 55' - 49th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 57' - 50th Goal - Vipers Kristiansand Women
 • Half - Race to 17 - Vipers Kristiansand Women
 • 57' - 51st Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 59' - 52nd Goal - Vipers Kristiansand Women
 • 60' - 53rd Goal - Byasen Women
 • Score After Second Half - 35-18