Results

Champions League 09/17 17:15 - Endika Diez v Nikola Horvat L 3-2
Champions League 09/17 15:30 - Carlos Franco v Nikola Horvat L 3-0
Champions League 09/16 16:15 - Frantisek Onderka v Nikola Horvat L 3-0
Champions League 09/15 16:50 - Nikola Horvat v Tomas Konecny L 0-3
Champions League 09/15 15:55 - Nikola Horvat v Frane Kojic L 0-3
Qatar Open - Kobiety 10/30 10:16 - Maxime Guyot v Nikola Horvat L 3-1
Qatar Open - Kobiety 10/29 17:55 - Nikola Horvat v Djordje Borcic L 1-3
Qatar Open - Kobiety 10/29 12:43 - David Reitspies v Nikola Horvat D 0-0