Sergey Muslikov

Results

Liga Pro 03/03 15:30 - Evgeny Anisimov v Sergey Muslikov W 1-3
Liga Pro 03/03 14:30 - Evgeny Anisimov v Sergey Muslikov L 3-0
Liga Pro 03/03 13:30 - Dmitry Lavrinenko v Sergey Muslikov L 3-1
Liga Pro 03/03 13:00 - Sergey Muslikov v Andrey Yakovlev L 0-3
Liga Pro 03/01 15:30 - Sergey Muslikov v Aleksandr Kolmin L 2-3
Liga Pro 03/01 15:00 - Sergey Muslikov v Aleksandr Kolmin L 1-3
Liga Pro 03/01 13:30 - Sergey Muslikov v Mikhail Sverdlov L 2-3
Liga Pro 03/01 12:30 - Evgeny Anisimov v Sergey Muslikov W 1-3
Liga Pro 02/27 15:30 - Sergey Muslikov v Mikhail Sverdlov W 3-0
Liga Pro 02/27 15:00 - Sergey Muslikov v Andrey Sadkov L 1-3
Liga Pro 02/27 13:30 - Sergey Muslikov v Mikhail Sverdlov L 1-3
Liga Pro 02/27 12:30 - Andrey Yakovlev v Sergey Muslikov W 2-3