Andrey Yakovlev

Results

Liga Pro 02/27 16:00 - Andrey Sadkov v Andrey Yakovlev L 3-0
Liga Pro 02/27 14:30 - Andrey Yakovlev v Mikhail Sverdlov W 3-1
Liga Pro 02/27 14:00 - Andrey Sadkov v Andrey Yakovlev L 3-2
Liga Pro 02/27 12:30 - Andrey Yakovlev v Sergey Muslikov L 2-3
Liga Pro 02/26 16:00 - Aleksandr Alekseev v Andrey Yakovlev W 2-3
Liga Pro 02/26 14:30 - Andrey Yakovlev v Kim Sen L 2-3
Liga Pro 02/26 14:00 - Aleksandr Alekseev v Andrey Yakovlev L 3-1
Liga Pro 02/26 12:30 - Andrey Yakovlev v Aleksandr Kolmin W 3-0
Liga Pro 02/23 16:00 - Sergey Muslikov v Andrey Yakovlev W 1-3
Liga Pro 02/23 14:30 - Andrey Yakovlev v Sergey Muslikov L 1-3
Liga Pro 02/23 14:00 - Andrey Zabrodin v Andrey Yakovlev W 0-3
Liga Pro 02/23 12:30 - Andrey Yakovlev v Aleksandr Kolmin W 3-2